Elite Golf Coaching

Udvikling for målrettede golfere

Golf

Golf er i løbet af de seneste år blevet en af verdens mest populære sportsgrene. Det er ikke mange år siden ordene ”sport” og ”golf” ikke blev brugt i samme sætning, men med golfens popularitet er også fulgt en forståelse af golfens udvikling til en sportsgren, hvor man skal være atlet for at kæmpe med om titlerne.

Effektivitet

Fysisk- og mentaltræning er kommet på dagsordenen, og med disse også et hårdt og mere stramt program for dem, som ønsker at opnå store resultater. Planlægning og effektiv brug af egen tid er vigtig ikke blot for at opnå de rette resultater, men også for at kunne føre et liv ved siden af sporten, og holde passionen vedlige.

EGC

Elite Golf Coaching (EGC) er baseret på disse tanker og rummer både fysiske, taktiske og mentale værktøjer, samt læringer omkring den vigtige planlægning af udviklingsforløb, som vil hjælpe golfere med at bruge deres tid effektivt, samt tænke de rigtige tanker ude på banen.

Processen

De vigtigste temaer for elite golf coaching

Kend dig selv

Målsætning

Effektivitet

Mentalt

Statistik

Evaluering

Disse temaer er nogle af de vigtigste, men EGC tager sig af stort set af alt ikke-teknisk golf træning.
Det betyder at alle de elementer som en PGA Professionel normalt ikke tager hånd om vil blive gennemgået i de forskellige EGC forløb.

Coaching

En læreringsproces for livet

EGC Forløb

Dette forløb strækker sig over 10 gange og bliver oftest afholdt om vinteren for unge (14-22 år) golfere, der vil have kontrol over deres udvikling. Man vil blive præsenteret for temaer og værktøjer, som hjælper til udvikling af den enkelte golfer. Kontakt Mads-Christian for at høre hvor det næste kursus bliver afholdt, eller for at høre om muligheden for et kursus i din klub.

Foredrag og kurser

Mads-Christian tager også ud og holder foredrag for hele klubben, eller kurser for specifikke hold med temaer som "Effektiv træning", "Course management" og "Optimering af samarbejdet for optimal udvikling med sin træner" er helt oplagte. Dette kan kombineres med praktiske øvelser på banen sammen med klubbens træner, hvilket giver en bedre forståelse.

Værktøjer for livet

Mange af de udfordringer man møder som elitegolfer relaterer sig i høj grad til andre aspekter af livet. Både under uddannelse og i erhvervslivet er det vigtigt at kende til strategi, planlægning, fokus, selvkontrol og ikke mindst tage et ”slag” af gangen. EGC giver værktøjer for livet!

Ingen tvivl om at EGC tager hånd om nogle fantastisk vigtige ikke-tekniske aspekter af golf, og er et must for alle der vil træne mere effektivt samt udvikle deres potentiale som golfer!

Rune J. Olsen, PGA Pro

Udtalelser

Få et indblik i andres erfaringer med EGC

Mads-Christian Brill Olsen

Udvikling, udvikling og udvikling

Min passion

Min passion er DIN udvikling! Jeg nyder fantastisk meget at hjælpe andre på vej til at nå deres mål og drømme. Som EGC Coach og Personlig Træner glæder jeg mig altid til at møde nye og passionerede golfere, som ser frem til at udvikle sig.

Læs mere om mig på Google+ | LinkedIn

Elitegolfer

Jeg har været elitegolfer igennem mere end 10 år og blandt andet deltaget i flere profesionelle turneringer. Som elitegolfer har jeg været igennem flere coaching forløb, og det er meget af denne viden som jeg har taget til mig og udviklet for at kunne præsentere dig for det bedst mulige EGC udviklingsforløb.

Mads-Christian er en rigtig inspirerende underviser som er god til at involvere os i undervisningen, samt få skabt et forum for vidensdeling, så vi kan lære af hinanden.

Thor Haugaard Jensen, EGC Hold 1